top of page
  • รูปภาพนักเขียนETS KMUTT

ก้าวสำคัญ...สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital Transformation)

อัปเดตเมื่อ 23 ส.ค. 2564เพราะทุกเทคโนโลยีล้วนมีบทบาทสำคัญและมีความหมายในทุกด้านของชีวิต ความต้องการและความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจึงต้องปรับตัว และสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้..


จาก 1 ใน 6 แนวทางที่ใช้เป็นยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนตามกรอบแนวคิด “สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต” (Transforming Society, Defining the Future) คือ การปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งไม่ได้รวมถึงแค่การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือการนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการที่บุคลากรต้องมีวัฒนธรรมดิจิทัล โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การเก็บข้อมูล หรือการสื่อสาร อาทิ การประชุมออนไลน์แทนการประชุมต่อหน้าในวาระที่สามารถทำได้ ทั้งนี้การมีทักษะด้านดิจิทัลและทัศนคติที่พร้อมเรียนรู้จะช่วยให้ปรับตัวได้ไวขึ้น


ดังนั้น ETS หรือทีมพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Education Technology Development and Integration Support) จึงได้พัฒนารูปแบบการนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ผ่านเว็บไซต์ techintegration.ets.kmutt.ac.th เพราะเราเข้าใจว่าแต่ละบุคคลมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกัน


เราจึงนำเสนอข้อมูลในส่วนของ Technology Review โดยจำแนกเครื่องมือตามหมวดหมู่การใช้งาน เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการค้นหา เช่น Cloud Storage, Gamification, Mind Mapping เป็นต้น ซึ่งอธิบายวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน (Step by Step) ในรูปแบบ Video และ Infographic นอกจากนี้ยังมี Request Online Training ช่องทางใหม่สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมหรือเสริมให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิด Community ใหม่โดยทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น (Comment) แบ่งปันเทคนิคและประสบการณ์การใช้งานเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ร่วมกัน

 

ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ บุคลากร มจธ. หรือบุคคลภายนอกก็สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ ด้วยการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ (สำหรับบุคคลภายนอก) เพียงเท่านี้ก็จะสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน/โปรแกรม ปักหมุด (Pin) บทความเก็บไว้อ่านภายหลังได้

 

อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลนั้น สิ่งที่สำคัญ คือ.. การมีทัศนคติเปิดรับสิ่งใหม่ พร้อมนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ โดยเว็บไซต์ techintegration.ets.kmutt.ac.th ขอเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในแบบที่คุณต้องการ
ดู 547 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page