4-รูปบรรยากาศทีม3.JPG

MEET OUR GREAT TEAM
 


ทีมที่พร้อมขับเคลื่อนระบบการศึกษาไทย
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

Team Leader
Software Development
Quality Assurance
UX / UI
Customer Success
Media & Marketing
Technology Integration
Management & Administration