top of page
  • รูปภาพนักเขียน4Lifelonglearning

การออกแบบ MC เพื่อทดสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ด้านการงอกในประเทศไทยตามข้อบังคับของ ISTA


รศ. ดร.ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย

ประเทศไทยของเราผลิตเมล็ดพันธุ์ และเป็นศูนย์กลางส่งออกเมล็ดพันธุ์ของเอเชีย เพราะฉะนั้นการทดสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ด้านการงอกจำเป็นต้องมีมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ นี่คือเหตุผลที่ รศ. ดร.ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย อาจารย์ประจำคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำมาออกแบบ MC เรื่อง การทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์พืชตามข้อบังคับของ International Seed Testing Association (ISTA)


MC เกี่ยวกับอะไร “การทดสอบด้านคุณภาพซึ่งเป็นการงอกของเมล็ด เราจะรายงานเป็นเปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้หัวข้อนี้ยังมีความสำคัญในด้านการซื้อขายเมล็ดพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นการทดสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ด้านการงอกจำเป็นต้องมีมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับก็คือ International Seed Testing Association (ISTA) จึงเป็นที่มาของการใช้เป็นมาตรฐานสำคัญในการทำ Micro-Credentials นี้ค่ะ”


เหตุผลที่เลือกออกแบบเรื่องนี้

“ประเทศไทยของเราผลิตเมล็ดพันธุ์ และเป็นศูนย์กลางการส่งออกเมล็ดพันธุ์ของเอเชีย ผู้ที่เข้ามาเรียนนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังได้ใบรับรองเมื่อทำ MC ผ่าน ยังสามารถนำไปใช้ในการสมัครงานได้ แม้ว่าทางด้านเมล็ดพันธุ์จะได้รับความสนใจจากผู้เรียนลดลง แต่ความต้องการยังมีอยู่สูง”


MC นี้เหมาะกับใครบ้าง

“เหมาะกับบุคลากรที่ทำงานทางด้านนี้ทั้งในบริษัท หรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งนักศึกษา นักวิจัยที่สนใจสามารถมาเรียนรู้จาก MC นี้ได้ค่ะ”


นิยามความหมายของ MC

“บทเรียนเร่งรัดตรงตามความต้องการของผู้เรียน”


เหตุผลที่มาเข้าร่วมออกแบบ MC

“อยากทำบทเรียนที่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเข้ามาเรียนกับผู้สอน สามารถเรียนที่ไหนก็ได้”


ความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมออกแบบ MC

“ดีใจมากที่ได้มาทำ MC ร่วมกับทีม ได้รับประสบการณ์ในด้านการเขียน การทำงานกับผู้อื่น การเสริมสร้างความรู้ให้กับตัวเองอีกด้านหนึ่งว่าทำบทเรียนที่สั้น กระชับนั้นทำอย่างไร ขอบคุณทีมที่ให้โอกาส”

อยากให้ช่วยเชิญชวนผู้สนใจเข้ามาเรียน MC และเชิญชวนอาจารย์ท่านอื่น ๆ มาร่วมออกแบบ MC

“อย่างที่กล่าวมาแล้ว MC ทางด้านการทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ์พืชนอกจากจะมีประโยชน์ต่อตัวเองแล้ว ยังมีประโยชน์ในด้านการเรียนรู้ เข้าใจและการนำไปใช้เป็นประกอบในการทำงาน สมัครงาน ถ้าเป็นอาจารย์ หรือนักวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มความรู้ อย่างเช่นใครที่ทำงานทางด้านการเกษตรอยู่แล้วสามารถเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้”


“สำหรับอาจารย์หลายท่านกลัวว่าการทำ MC จะยุ่งยาก แต่จริง ๆ แล้วการออกแบบ MC ไม่ได้ยาก และทางทีมมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ อยากขอเชิญชวนอาจารย์ทุกท่านมาร่วมกันออกแบบ MC”


ทีม MC หวังว่าบทสัมภาษณ์นี้จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์หลาย ๆ ท่านที่อยากเข้าร่วมออกแบบ MC เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการศึกษาไทยมากขึ้น และผู้ที่สนใจมาพิสูจน์ความสามารถเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเองด้วยเช่นกัน


สนใจร่วมออกแบบ MC หรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อที่ 4life@mail.kmutt.ac.th หรือสนใจพิสูจน์ความสามารถได้ที่ www.4lifelonglearning.orgดู 126 ครั้ง3 ความคิดเห็น

3 comentarios


bottom of page