top of page
 • รูปภาพนักเขียนKlangjai S.

การป้องกันทุจริตการสอบในช่วง COVID-19 กับ Online Proctored Exam (2/2)

อัปเดตเมื่อ 24 ก.พ. 2566ตอนนี้เราเชื่อว่าเพื่อนๆ อาจารย์ยังคงมีความกังวลใจอยู่จากการจัดสอบแบบ Online Proctored Exam กับการป้องกันทุจริตการสอบที่เราได้พูดถึงในครั้งที่แล้ว และในตอนนี้เราจะมาช่วยลดความกังวลใจเหล่านั้นด้วยสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อทำให้การทุจริตลดลง


แล้วเราทำอย่างไรได้บ้างเพื่อลดการทุจริตในการสอบออนไลน์ (Innocent Until Proven Guilty)

สิ่งที่จะเขียนต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล ผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณ


เชื่อก่อนว่าทุกคนจะไม่โกง และใช้พลังของเราในการสร้างสภาพแวดล้อมให้คนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้มากกว่าคะแนน ฟังดูแล้วอาจจะโลกสวยไปหน่อยแต่ให้ความสบายใจไประดับหนึ่งเลยนะ ถ้าเราคิดได้ว่าเราจะเชื่อผู้เรียนก่อนและจะไม่เหมาว่าทุกคนจ้องจะโกง


ถ้าเราเชื่ออย่างนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันมากเกินไปนัก โดยใช้วิธีการ Assessment ที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้ผู้เรียนทุกคนมี Integrity และตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้อง หลายแห่งมีการสื่อสารความคาดหวังเรื่อง Academic Integrity ให้กับผู้เรียนอย่างชัดเจนโดยให้ผู้เรียนเซ็น Honour Codes ก่อนเห็นข้อสอบและก่อนจะส่งงานต่างๆ เพื่อเตือนให้ผู้เรียนได้ทราบว่าเราเชื่อว่าพวกเค้าโตพอและมี Accountability และ Personal Integrity ต่อการเรียนรู้ของตัวเองพอที่จะไม่โกง รวมทั้งทราบถึงผลกระทบที่รุนแรงที่จะเกิดขึ้นจากการทุจริตด้วย


การทุจริตเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยง และไม่ได้ช่วยให้เค้าเรียนรู้ มีวิธีการมากมายที่เราจะแสดงออกให้ผู้เรียนเห็น [1] [2] เช่น

 • สร้าง Safety Net โดยให้เวลาในการทำการบ้าน การเข้าถึงการสอบ และการทำข้อสอบที่ยืดหยุ่นกับผู้เรียน และยอมรับการส่งงานหรือส่งข้อสอบช้าเพราะเหตุการณ์ไม่คาดคิด

 • สอบแบบ Take Home, Open-book, Open Resource ที่ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาจากการเรียนวิชานี้ โดยให้เค้าดูได้ทุกอย่าง ปรึกษากันได้ หรือทำเป็นกลุ่มไปเลย

 • ให้ผู้เรียนรับผิดชอบในการตรวจสอบการลอกกันผ่านการแนบ Plagiarism Reports เช่น Turnitin เพื่อฝึกตรวจสอบ Originality ของเนี้อหาของตนเองก่อนส่งงาน

 • ให้ผู้เรียนออกแบบแล้วส่งมาให้ตรวจ ให้โจทย์ที่จำเป็นต้องใช้ Creative Thinking พยายามทำให้ไม่ยากเกินไป

 • ทำให้คะแนนที่ได้จากการสอบมีความหมายน้อยๆ โกงไปก็ไม่คุ้ม เช่น เอาคะแนนไปคิดเป็น เกรดแค่ 5–10% คะแนนส่วนอื่นก็ให้จากการทำงานส่ง การวัดจากความเข้าใจของผู้เรียนเวลาเราจัด Live/Online Discussion กับเขา

 • เลิกสอบไปเลยแล้วให้ผู้เรียนทำ Project ส่ง แล้วให้ทำ Reflective Assignment ที่รวมกิจกรรมการทวนสอบที่ถามถึงความคิดและการวิเคราะห์ความเข้าใจจากมุมมองของแต่ละคนผ่าน Online-discussion

 • สำหรับ Class เล็กๆ ใช้การวัดผลเล็กๆ อย่างต่อเนื่อง Low-stake Assessment ผ่านการทำงานหรือการบ้านส่ง เปิดโอกาสให้เราวัด Learning Outcomes ของผู้เรียนที่เป็นขั้นๆ อย่างต่อเนื่อง

 • ให้ผู้เรียนทำโจทย์โดยสามารถปรึกษากันได้ และเขียนมาด้วยว่าปรึกษากับใคร และแต่ละคนช่วยได้มากแค่ไหน ใครช่วยอะไรบ้าง ส่วนนี้จะเป็นการ Foster ให้เกิดการช่วยเหลือกันและทำงานเป็นทีมด้วย

 • ใช้เวลา 10 นาทีเพื่อคุยกับผู้เรียนเกี่ยวกับคำตอบหรืองานที่ส่งมาโดยที่ไม่ได้บอกว่าจะถามส่วนไหน ให้ TA ช่วยทำก็ได้สำหรับห้องใหญ่ หรือจะชวนมาถามทีละหลายๆ คนก็ได้ หลักการคือถ้าผู้เรียนอธิบายได้ เข้าใจและตอบได้ตาม Learning Outcomes แปลว่าเขาเรียนรู้

 • ให้แต่ละคนเอาการบ้านที่ตัวเองส่งไปแล้วในหัวข้อที่แตกต่างกัน มาเป็นส่วนประกอบของการทำงานใหม่ส่ง วิธีนี้ทำให้แต่ละคนมีโจทย์ที่แตกต่างกันแน่นอน เช่น การบ้านที่ 1 ให้ผู้เรียนแต่ละคนเลือกบริษัทที่เค้าชอบมาคนละ 1 บริษัท โดยห้ามซ้ำกัน การบ้านที่ 2 ให้ส่ง Business Model Analysis ของบริษัทเหล่านั้นกลับมาโดยให้เวลาทำ 2 อาทิตย์

 • ให้ผู้เรียนทำการบ้านมาหลายข้อ เช่น 5 ข้อ แล้วเราจะเลือกข้อที่เค้าได้คะแนนมากที่สุด 3 ข้อมาคิดเป็นคะแนน ทำให้ลดความกดดันในการลอกกันลงไปได้

 • ใช้การส่ง Portfolio ของการทำเป็นผ่าน Micro-Credentials เพื่อเป็นการรับรองความสามารถที่เฉพาะเจาะจงแทนการสอบ (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 4lifelonglearning.org)


ถ้าเราพยายามเชื่อเขาแล้วยังมีคนทุจริต และเราจับได้พร้อมหลักฐาน คราวนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้าง Culture ของการเรียนรู้ที่ให้คุณค่ากับความซื่อสัตย์ ซึ่งผลกระทบที่เกิดกับผู้เรียนควรจะจริงจังเท่าๆ กับ Freedom และความเชื่อใจที่ยิ่งใหญ่ที่เราให้เขาไปก่อนหน้านี้ มีหลายมหาวิทยาลัยที่ให้ตกและห้ามลงทะเบียนไปเลย 12 เดือน หรือ Discontinue ไปเลยก็มี

 

สิ่งสำคัญในการเรียนรู้ (Not Just Grades and Scores)


บางครั้งเรามัวแต่กังวลกับ Technology กันจนลืมไปว่า Technology เป็นเครื่องมือในการ Connect เรากับผู้เรียนในช่วงสถานการณ์แบบนี้ เชื่อว่าเราทุกคนอยากจะ Support Learning ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ให้ได้ในทุกสภาพแวดล้อม


คำถามสำคัญที่เราต้องมาช่วยกันตอบ คือ ทำอย่างไรเราถึงจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ พัฒนาและประสบความสำเร็จได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่

ทั้งนี้เราสามารถออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ “ที่เค้าหาไม่ได้จากใน Web” และช่วยให้ผู้เรียนเห็นถึงความสำคัญของการนำไปใช้ และนำไปแก้ปัญหาที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตเขาจริงๆ


การสอบเป็นกระบวนการที่เราใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้เราทำหน้าที่ของเราได้ดีขึ้น และการสอบก็ไม่ได้เป็นวิธีการเดียวที่เราใช้ในการรับรองความสามารถของผู้เรียน การสอบที่มีเวลาจำกัดและต้องเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน อาจไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสมในการสร้างสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถที่แท้จริงออกมา ไม่ว่าท่านจะเลือกที่จะสอบหรือเลือกที่จะวัดความสามารถของผู้เรียนแบบไหนก็ตาม พลังงานที่จำกัดของเราควรถูกเอาไปทุ่มเทให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ของผู้เรียนเสมอ :)

 

References:


[1] EDUCAUSE COVID-19 QuickPoll Results: Grading and Proctoring, EDUCAUSE Review, [Online: accessed 17 May 2020], https://er.educause.edu/blogs/2020/4/educause-covid-19-quickpoll-results-grading-and-proctoring

[2] Should You Worry About Cheating on Online Tests During COVID-19?(March-2020), NeoAcademic [Online: accessed 17 May 2020], http://neoacademic.com/2020/03/19/should-you-worry-about-cheating-on-online-tests-during-covid-19/


ดู 1,345 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Комментарии


bottom of page