top of page
  • รูปภาพนักเขียน4Lifelonglearning

MC กับการพัฒนาศักยภาพของกำลังพลในอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย โดย รศ. ดร.อัศวิน มีชัย

อัปเดตเมื่อ 24 ก.พ. 2566


รศ. ดร.อัศวิน มีชัย Educational Design | 4LifelongLearning

#EducationHero l 4LifelongLearning


ปัจจุบันกระบวนการผลิตยาชีววัตถุในประเทศไทยเริ่มมีความสำคัญมากขึ้น แต่ยังขาดบุคลากรเป็นจำนวนมาก นี่เป็นเหตุผลที่ รศ. ดร.อัศวิน มีชัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงตัดสินใจเข้าร่วมออกแบบ MC เพื่อจะพัฒนาศักยภาพของกำลังพลในด้านพัฒนากระบวนการกรองของยาชีววัตถุ ให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและนำความรู้นี้ไปช่วยในอุตสาหกรรมยาของประเทศไทยต่อไปในอนาคต เราไปทำความรู้จักกับ MC ของอาจารย์ให้มากขึ้นในบทสัมภาษณ์นี้กันค่ะ


“สวัสดีครับ รศ. ดร.อัศวิน มีชัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับ”


“MC ที่ผมได้พัฒนาขึ้นตัวแรกมีชื่อว่า Process Development for Sterilizing Filters


MC นี้เกี่ยวกับอะไร?

“เป็น MC ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะทดสอบความรู้ความสามารถของผู้ขอการรับรองในด้านการพัฒนากระบวนการกรอง ซึ่งจะมีขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อที่จะพัฒนาว่ากระบวนการกรองที่เหมาะสมจะต้องมีขนาดประมาณเท่าไร หรือเป็นประเภทไหน ซึ่งเป็นตัวแรก จริง ๆ แล้วในกระบวนการกรองเองจะมีทักษะหลาย ๆ ด้าน คิดว่าพนักงานที่ทำงานในสายผลิตควรจะมีความรู้ ผมวางแผนไว้ว่าในส่วนของกระบวนการกรองจะประกอบไปด้วยหลาย MC ซึ่งคิดว่าผู้ที่เข้ามาขอการรับรอง MC ของกระบวนการกรองนี้ ถ้าผ่านก็จะมีความมั่นใจว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนากระบวนการกรองของยาชีววัตถุไม่ว่าจะเป็นประเภทไหน ก็จะมีความรู้ที่สามารถไปช่วยในอุตสาหกรรมยา ช่วยให้สถานที่ทำงานนั้น ๆ มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น”


ทำไมถึงเลือกออกแบบ MC เรื่องนี้?

“MC เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ประสงค์จะมาประกอบอาชีพสายกระบวนการผลิตยา ปัจจุบันในบ้านเราเริ่มได้รับความสนใจ แต่การพัฒนาบุคลากรทางด้านนี้ยังไม่เพียงพอ เราจำเป็นจะต้องมีความสามารถ เราต้องมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรด้านนี้ให้มากขึ้น และผมมองว่า MCs หรือ Micro-Credentials นี้ก็จะเป็นนวัตกรรมอันหนึ่งที่จะมาช่วยพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพนี้มากขึ้น”


MC ที่ออกแบบมาเหมาะกับใครบ้าง?

“เหมาะกับทุกคนที่ประสงค์จะมาประกอบอาชีพในสายงานอุตสาหกรรมผลิตยาชีววัตถุ อาจจะเป็นผู้ที่จบทางวิศวกรรม หรือว่าวิทยาศาสตร์สายสุขภาพ ทางด้านเภสัช ทางด้านการแพทย์ต่าง ๆ หรือจริง ๆ ก็เหมาะกับคนที่ทำงานอยู่แล้ว พนักงานที่อยู่ในสายอุตสาหกรรมเคมี สายผลิตยาชีววัตถุที่อยากจะพัฒนา หรือ Upskill ของตัวเองในด้านนี้เพิ่มขึ้น”


นิยามความหมายของ MC

“ระบบรับรองความสามารถของผู้เรียนเฉพาะด้าน”


ทำไมถึงเข้าร่วมออกแบบ MC?

“ผมสนใจสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยเฉพาะสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมผลิตยาชีววัตถุ และเห็นว่า MC ก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ในปัจจุบันนี้น่าจะเป็นระบบที่จะสามารถรับรองความสามารถของแต่ละคนได้ในด้านนี้ก็เลยลองดู”

ความรู้สึกที่ได้มาทำ MC เป็นอย่างไร?

“ผมคิดว่าแรก ๆ มันยากนะครับ แรก ๆ เราไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร ตัวแรกผมใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรที่จะพัฒนาขึ้นมา ค่อนข้างสลับซับซ้อนอยู่เหมือนกัน พอได้ตัวแรกมาแล้วตัวที่สองที่สาม ก็รู้สึกง่ายขึ้น”


เชิญชวนอาจารย์ท่านอื่น ๆ ที่กำลังตัดสินใจอยู่ และเชิญชวนผู้สนใจมาพิสูจน์ความสามารถกับ MC นี้

“อยากจะเชิญชวนอาจารย์ท่านอื่น ๆ ที่สนใจมาออกแบบ MC ร่วมกันและพัฒนา MC ตัวใหม่ ๆ ในด้าน

ต่าง ๆ ให้มากขึ้น มันไม่ได้ยากอย่างที่คิด”


“MC ที่ผมพัฒนาขึ้นตัวนี้ เหมาะกับทุก ๆ ท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาสู่อาชีพของกระบวนการผลิตยาชีววัตถุ ซึ่งยาชีววัตถุที่ผมพูดถึง เช่น วัคซีน เป็นต้น ซึ่งทุกคนก็ทราบกันดีว่ากระบวนการผลิตยาชีววัตถุทางบ้านเราเริ่มเห็นความสำคัญมากขึ้นแต่เรายังขาดบุคลากรเป็นจำนวนมาก ใครที่สนใจอยากที่จะมาพัฒนาศักยภาพด้านนี้ อยากจะเชิญชวนให้ลองมาสมัครทดสอบ MC ของเรา และในกระบวนการผลิตยาชีววัตถุที่เราพัฒนาขึ้นก็จะมี MC หลาย ๆ ตัวในอนาคต”


ทีม MC หวังว่าบทสัมภาษณ์นี้จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์หลาย ๆ ท่านที่อยากเข้าร่วมออกแบบ MC เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการศึกษาไทยมากขึ้น และผู้ที่สนใจมาพิสูจน์ความสามารถเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเองด้วยเช่นกัน


สนใจร่วมออกแบบ MC หรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อที่ 4life@mail.kmutt.ac.th หรือสนใจพิสูจน์ความสามารถได้ที่ www.4lifelonglearning.org
ดู 120 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page