top of page
  • รูปภาพนักเขียนETS KMUTT

บทบาทของ Micro-Credentials ในยุคดิจิทัลกับการศึกษาไทยในปัจจุบัน

อัปเดตเมื่อ 12 ต.ค. 2564การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทุกยุคสมัย ซึ่งทุกจุดเปลี่ยนนั้นจะเป็นที่มาของวิกฤต บางสิ่งเกิดใหม่ บางอย่างหายไป กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้เปรียบเสมือนกับแรงผลักดันให้ก้าวข้ามไปสู่ยุคใหม่ Digital Transformation ช่วยเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงการศึกษาไทยในปัจจุบันได้อย่างไร้ขีดจำกัด และสามารถส่งต่อข้อมูลความรู้ได้รวดเร็วและหลากหลาย


เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง มจธ. ได้ออกแบบ Micro-Credential (MC) ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การศึกษาไทยในปัจจุบัน ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทอย่างมาก พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง


 


การพัฒนาการศึกษาไทยในบัจจุบันกับบทบาทของ Micro-Credentials


เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยในปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ขอกล่าวถึงบทบาทของ Micro-Credentials มจธ. เป็นที่แรกที่เริ่มพัฒนาระบบการศึกษารูปแบบใหม่นี้ โดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อนำมาออกแบบระบบการศึกษาดังกล่าว อย่างการนำ Digital Certification (Badge) มาใช้รับรองและพิสูจน์ความสามารถ ซึ่งจะแสดงข้อมูลความสามารถ ทักษะที่เฉพาะเจาะจงของผู้เรียนในรูปแบบดิจิทัล โดยตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและปลอดภัยด้วย Blockchain Technology ในอนาคต


การได้รับ Digital Badge ผ่านการศึกษาแบบ MC ไม่ได้บอกเพียงแค่ว่า...ผู้ขอรับรองความสามารถทำอะไรได้ หรือทำอะไรเป็น (What) เพียงเท่านั้น แต่จะบอกด้วยว่า ทำได้โดยวิธีการใด (How) ผ่านการแสดงหลักฐานการทำงานจริง จึงมั่นใจได้ว่า การศึกษารูปแบบนี้จะนำไปสู่การพัฒนาความสามารถที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงการศึกษาไทยในปัจจุบันที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน


การทำให้ศึกษาไทยในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดย Micro-Credentials จะเป็นตัวช่วยให้กลุ่มคนทำงานได้เลือกพัฒนาทักษะที่จำเป็น สามารถ Re-Skill หรือ Up-Skill เพื่อการเติบโตในหน้าที่การงานและความสนใจในเรื่องใหม่ ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยการพิสูจน์ความสามารถจากการใช้ประสบการณ์ที่มี ไม่ว่าจะศึกษาด้วยวิธีการใด ขอเพียงทำได้จริง


มจธ. พร้อมผลักดัน MC ระบบการศึกษารูปแบบใหม่ขึ้นมาเพื่อรองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่ง MC จะช่วยเตรียมความพร้อมของผู้เรียนด้วยการพิสูจน์และรับรองความสามารถที่เจาะจง เพื่อสร้างแรงงานที่มีคุณภาพต่อการทำงานในอนาคต ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่โพสต์ ภาพรวมของ Micro-Credentials

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Micro-Credentials ได้ที่ www.4lifelonglearning.org


หรือติดตามอัปเดตทางเพจ Facebook ที่ https://www.facebook.com/kmutt4life


ดู 1,793 ครั้ง1 ความคิดเห็น
bottom of page