top of page
  • รูปภาพนักเขียน4Lifelonglearning

Formative Assessment กับการพัฒนาการเรียนรู้ สู่การนำมาออกแบบ MC โดยคุณจันทิมา ปัทมธรรมกุล

อัปเดตเมื่อ 24 เม.ย.


คุณจันทิมา ปัทมธรรมกุล Educational Design | 4LifelongLearning

#EducationHero l 4LifelongLearning

ทีมออกแบบของโครงการ Micro-credentials ไม่เพียงแต่อาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเป็นผู้ออกแบบเท่านั้น เรายังมีนักวิจัยมาเข้าร่วมด้วย ซึ่งในบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนักวิจัยจากสถาบัน การเรียนรู้ ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน ที่มาออกแบบวิธีการประเมินที่เน้นไปในเรื่องพัฒนาการเรียนรู้ จะมีกลยุทธ์ในการออกแบบและวิธีการอย่างไร ติดตามอ่านได้ในบทสัมภาษณ์นี้ค่ะ

“จันทิมา ปัทมธรรมกุล เป็นนักวิจัยประจำสถาบันการเรียนรู้ อยู่ภายใต้ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน หรือ Center for Effective Learning and Teaching (CELT) MC ที่ออกแบบคือเรื่อง Using Formative Assessment Strategies to Facilitate Student Learning ค่ะ” (แนะนำตัวด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้ม) เล่าให้เราฟังได้ไหมว่า MC ที่ออกแบบเกี่ยวกับอะไรคะ? “เป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบการประเมิน Formative Assessment ซึ่งเป็นวิธีการประเมินแบบหนึ่ง เน้นไปที่การพัฒนาการเรียนรู้ MC นี้นำเสนอ 5 กลยุทธ์หลักในการออกแบบ วิธีการประเมิน การรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ จะเชื่อมโยงไปถึงความสำคัญของการสื่อสารและการกำหนด Learning Outcome ที่ชัดเจน รวมไปถึงการให้ข้อเสนอแนะด้วย และที่สำคัญคือเป็นการประเมินการมีส่วนร่วมกับนักเรียนมาด้วยค่ะ”

ทำไมถึงเลือกออกแบบ MC เรื่องนี้คะ?

“เหตุผลที่ออกแบบเรื่อง Formative Assessment เพราะว่า Core Concept เป็นเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งไม่เพียงแต่ผู้เรียนเท่านั้นที่จะได้รับข้อดีจากการประเมินแบบนี้ แต่ว่าผู้สอนเองก็เหมือนได้ข้อเสนอแนะเป็น Check Point ในการประเมิน ติดตาม ทบทวนการสอนของตัวเองได้ระหว่างทางที่จัดการเรียนรู้ด้วย อีกอย่างหนึ่ง Formative Assessment ต้องบอกว่าเขาเป็นมากกว่าการประเมินนะคะ เพราะยังสามารถกลมกลืนไปกับการเป็นกระบวนการเรียนรู้ เป็น Learning Strategy ที่ดีมาก ๆ ต่อการที่จะดึงผู้เรียนให้เข้ามามีส่วนร่วม สร้างปฏิสัมพันธ์ สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนได้ดีเลยค่ะ” MC นี้เหมาะกับใครบ้างคะ?

MC นี้เหมาะสมกับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ อาจจะเป็นครู อาจารย์ นักการศึกษา หรือ Learning Facilitator ที่สนใจอยากจะได้ข้อมูล ข้อเสนอแนะจากการประเมินนี้ นำไปใช้ติดตาม ทบทวน พัฒนาการเรียนการสอนของตัวเอง ระหว่างที่เรายังจัดการเรียนรู้อยู่ และสนใจที่จะประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนของเรา หรือใช้วิธีการประเมินนี้พลิกแพลงให้เป็นกลยุทธ์ในการเรียนรู้ ให้บรรยากาศการสอนสนุกขึ้นค่ะ อยากให้ช่วยนิยามความหมายของ MC

MC เป็นระบบรับรองความสามารถที่ผู้ขอรับรองต้องแสดงให้เห็นถึงการที่เขาสามารถทำสมรรถนะนั้น ๆ ได้ โดยผ่านตามเกณฑ์เชิงคุณภาพที่เขียนไว้ในการประเมิน MC ตัวนั้น ๆ ค่ะ โดยผ่านการส่งที่เรียกว่าเป็นหลักฐานการเรียนรู้ อาจจะเป็นผลงาน ชิ้นงาน รายงาน เป็นต้นค่ะ ทำไมถึงเข้ามาร่วมเป็นผู้ออกแบบ MC คะ?

“ในฐานะที่อยู่ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน ซึ่งเราทำงานเกี่ยวกับการสนับสนุนอาจารย์พัฒนาศักยภาพในด้านการเรียนรู้ การเรียน การสอนอยู่แล้ว เมื่อมี MC ขึ้นมาถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมาก ๆ สำหรับอาจารย์ที่สนใจในการที่จะนำสิ่งที่มีอยู่แล้ว มายื่นแสดงสมรรถนะความสามารถของอาจารย์เอง นอกเหนือจากส่วนที่ CELT สนับสนุนอยู่แล้วในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การอบรมค่ะ” ช่วยแชร์ความรู้สึกในการมาเข้าร่วมเป็นผู้ออกแบบ MC ให้ฟังได้ไหมคะ?

“ชอบนะคะ รู้สึกว่าในขณะที่เราจะออกแบบ MC เพื่อให้คนอื่นมารับรองความสามารถในการทำ MC เองเหมือนพิสูจน์สมรรถนะของเราในเรื่องนี้เหมือนกัน เพราะเราเองก็ต้องค้นคว้า ตกตะกอน และต้องทำความเข้าใจในแนวคิดของ MC ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ รู้สึกว่าชอบและสนุกดี” อยากให้ช่วยเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยมาร่วมกันออกแบบ MC และเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมพิสูจน์ความสามารถ

“Formative Assessment นะคะ เรามองเขาว่าเป็นวิธีการประเมินแบบหนึ่ง แต่ว่าด้วยแนวคิด ด้วยฟังก์ชันของเขาแล้วต้องบอกว่าเป็นมากกว่าการประเมินจริง ๆ สามารถเป็นทั้งกลยุทธ์ในการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนให้เกิดปฏิสัมพันธ์มากขึ้น ช่วยให้ข้อเสนอแนะทั้งผู้เรียนและผู้สอนเองด้วย”

"มาเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นเล็ก ๆ แต่มีความหมายมาก ๆ เลยให้กับ Micro-Credentials ของ มจธ. กันนะคะ"

เป็นการสัมภาษณ์ที่มีความยิ้มแย้มตลอดการสัมภาษณ์เลยนะคะ ทีมงานต้องขอขอบคุณ คุณจันทิมา ปัทมธรรมกุล นักวิจัยประจำสถาบันการเรียนรู้ ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน และหวังว่าบทสัมภาษณ์นี้จะเป็นประโยชน์ สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่อยากจะมาร่วมออกแบบ MC กับเรา ทั้งนี้ผู้ที่สนใจอยากพิสูจน์ความสามารถและติด Badge MC นี้ สามารถเข้าไปได้ที่ www.4lifelonglearning.orgดู 132 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page