top of page
  • รูปภาพนักเขียน4Lifelonglearning

ผศ. ดร.เพียงเพ็ญ จิรชัย กับความสำเร็จที่เกิดจากการออกแบบ MC

อัปเดตเมื่อ 21 เม.ย. 2566#EducationHero l 4LifelongLearning


อีกหนึ่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือชาว มจธ. ในโครงการ Micro-Credentials (MCs) กับความรู้สึกของผู้ออกแบบการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ทักษะการทำงานที่นำไปใช้ได้จริง


“ความสำเร็จที่เกิดจากการออกแบบ คือ MC ได้รับการรับรอง และ MC ที่จัดทำขึ้นสร้างประโยชน์ให้กับผู้เรียน” ผศ. ดร.เพียงเพ็ญ จิรชัย อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หนึ่งในผู้ออกแบบ MC : การสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง (Self Motivation) กล่าวถึงความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้ออกแบบ


นอกจากนี้ อาจารย์กล่าวถึงความรู้สึกตอนแรกของการเข้ามาร่วมเป็นผู้ออกแบบ MC ว่า “ความรู้สึกในตอนแรก รู้สึกสนใจว่า MC ทำอย่างไร ตอนนั้นยังไม่เข้าใจ เมื่อได้เริ่มลงมือทำไปเรื่อย ๆ ก็ได้เรียนรู้มากขึ้น มองเห็นจุดที่เป็นอุปสรรคที่เกิดจากการเลือกเนื้อหาบทเรียนของตนเอง หากเลือกบทเรียนที่ชัดเจนตั้งแต่ก่อนออกแบบ ก็จะช่วยให้เข้าใจการออกแบบในขั้นตอนต่าง ๆ ได้มากขึ้น” จากการมาเข้าร่วมออกแบบ MC กับทางโครงการ ได้สร้างประสบการณ์การพัฒนาการเรียนรู้ จนเกิดเป็น MC ที่จะสามารถช่วยชี้แนะแนวทางการสร้างแรงจูงใจในตนเอง และพิสูจน์ความสามารถของการเป็นผู้สร้างแรงจูงในตนเองให้กับผู้เรียนจนเป็นที่ประจักษ์ได้


สนใจพิสูจน์ความสามารถ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม MC หัวข้อ การสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง (Self Motivation) โดย ผศ. ดร.เพียงเพ็ญ จิรชัย ผู้ออกแบบ พร้อมรับ Digital Badge เก็บเป็น Portfolio ในการทำงาน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Micro-Credentials (MCs) คือ ระบบรับรองและพัฒนาความสามารถที่เฉพาะเจาะจง ผ่านการส่งหลักฐานการทำงานจริง (Work Samples) โดยไม่จำกัดว่าผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยวิธีใด แต่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้เรียนทำได้จริง อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.4lifelonglearning.org/

ดู 196 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page